Velstand er en forudsætning for velfærd

13. november 2021

Af: Mogens Bay

Stort set alle politikere taler om velfærd her op til kommunalvalget, men hvad betyder velfærd egentligt?


Ifølge en politisk filosof kommer vi tættest på den egentlige betydning af velfærd med ordet lykke eller en hav-det-godt-hed. Velfærd dækker over alt i det gode liv, det gode børneliv, det gode skoleliv, det gode uddannelsesliv, det gode ungeliv, det gode familieliv, det gode arbejdsliv, det gode seniorliv, det gode handicapliv, det gode kulturliv, det gode sunde liv, det gode erhvervsliv, det gode turistliv, det gode landdistriktsliv, det gode bosætningsliv, det gode frivillige liv, det gode flygtninge og integrationsliv, det gode trafik- og kommunikationsliv samt det gode politiske liv.

Så lykke eller en hav-det-godt-hed, er i alle dele af vores liv, men en forudsætning for at det overhovedet er muligt, er økonomi og styr på økonomien i kommunen.

Fortsat velstand med verdens bedste velfærd, kræver gode rammer for erhvervslivet.

Erhvervslivet er grundstenen til at vi har midler til ovenstående VELFÆRD, og DERFOR skal vi sikre gode betingelser, så erhvervslivet, altså virksomhederne, butikkerne, servicevirksomhederne, landbruget, oplevelses- og turisterhvervet, uddannelsesinstitutionerne, ja, alle erhverv har mulighed for at udvikle sig, fortsat kunne vækst virksomheden og øge antallet af arbejdspladser. Jo bedre det går erhvervslivet, jo flere virksomheder, jo flere i arbejde, er lig med flere penge til VELFÆRD.

 i skal arbejde benhårdt for at tiltrække flere virksomheder, men vi skal i lige så høj grad, sørge for et godt samspil med de virksomheder der allerede er her. Vi skal sørge for at de enkelte forvaltninger og Jammerbugt Kommune generelt er en aktiv medspiller, når en virksomhed vil etablere sig, udvide eller ombygge. Oftest taler vi politikere om at tiltrække nye virksomheder, men fastholdelse af de som allerede er i vores kommune, er i min optik om end endnu mere vigtig.

Det er fra virksomhederne, pengene til rigtig meget af det, der bliver gennemført i kommunen kommer. Derfor er det vigtig med optimale betingelser for virksomhederne udvikling, for udvikler de sig ikke, går det ud over velfærden. Jo flere arbejdsparate borgere fra Jammerbugt der er i arbejde, er lig med flere penge i kommunekassen ved sparet penge til arbejdsløshedsdagpenge og ydelser, som i stedet kan bruges på VELFÆRD.

Virksomhederne skal have al den hjælp og sparring fra Jobcenter Jammerbugt og fra Vækst Jammerbugt, som de har brug for, for mangel på kvalificeret arbejdskraft er den største barriere for vækst.

MEN lokalsamfundet skal også bidrage, vi skal støtte op om erhvervslivet, støtte op om foreninger som borgerforeninger og handelstandsforeninger, og så håber jeg også, at erhvervslivet selv vil være innovative, se muligheder, ikke begrænsninger.

Tænk Employer Branding ind i Jeres virksomhed, fortæl de gode historier, skil jer ud fra mængden, mange andre kan det samme som Jer, sælger de samme varer, produkter eller ydelser som Jer, men find Jeres egen unikke måde, og fortæl det. Employer Branding er vigtig for Jeres virksomheds fortsatte vækst og vigtig for fastholdelse af Jeres medarbejdere, og i gør Jer attraktive overfor potentielle nye medarbejdere og kunder.

Jammerbugt Kommune har brug for personer, ikke kun med masser af erfaring fra det private erhvervsliv, men fra en som stadig er aktiv i erhvervslivet. En stemme på mig er IKKE lig med en gymnasial uddannelse, 2-3 år på UCN eller 5 år på universitet, nej en stemme på mig er lig med erfaring som bageruddannet, som slagteriarbejder, som landbrugsmedhjælper, som fabriksarbejder, som intern salgsmedarbejder, og senest 14 år med rådgivning og salg af markedsføring, branding og rekrutteringsløsninger for nordjyske virksomheder.

Ydermere nu med den fordel og erfaring i mit nuværende job i det offentlige, som konsulent i virksomhedsservice i Aalborg Kommune. Jeg ved det, det kræver reel vilje til at lytte, evne til at samarbejde og styrke til at handle og jeg er klar på en indsats i kommunalbestyrelsen for hele Jammerbugt.