Venstre fortsætter den sikre kurs – stabil økonomi

11. februar 2021

Af: Christian Hem

Tak for svaret fra Jørgen Ravn i Nordjyske den 3. februar. Det glæder mig at kunne slå helt fast, at de konservative vil sikre en blå borgmester ved et borgerligt flertal efter kommunevalget den 16. november. Det skal jeg personligt minde ham om på valgaftenen.

I Venstre går vi også efter en blå borgmester. Det gør vi i samarbejde med de partier og lister, som vil bakke op om det. Samarbejde og brede aftaler er et nøgleord for Venstre. Det har vi vist i alle de år, Venstre har beklædt borgmesterposten i Jammerbugt Kommune. Samarbejde og brede aftaler med de øvrige partier har været med til at skabe politisk og økonomisk stabilitet, hvilket har skabt udvikling i hele Jammerbugt Kommune. Det står Venstre også for i fremtiden.

Jørgen Ravn prøver at tegne et billede af Jammerbugt Kommune som en forgældet kommune. I Venstre er vi optaget af, at vi er en kommune med økonomisk handlefrihed. Og det ER vi!!!!! - stabile overskud på driften og god likviditet. Men vi har gæld, og den gæld er skabt af en samlet kommunalbestyrelsen inkl. de konservative, da I havde et medlem af byrådet. For nuværende er det kommunalbestyrelsens strategi, at afdrage mere på gælden, end der optages i lån. En strategi vi har arbejdet efter de sidste år, en strategi der de sidste 3 år har nedbragt gælden med netto 23 millioner. I samme periode er likviditeten stegt med samlet 52 millioner fra 147 millioner til 199 millioner. Disse tal er de konkrete tal for de sidste tre år der er aflagt regnskab. Nedbringelse af gæld, en markant stigning i likviditeten, store investering – Ja, det er sund økonomiske politik, og det er Venstre også garant for i fremtiden. 

Det skal ikke være en kamp om, hvilke politiske partier der opfandt hvad, men jeg har da alligevel lyst til at nævne, at Jørgen Ravn er forkert informeret i forhold til hvem der opfandt ”Liv i By og Skole”. I Venstre er vi optaget af at sikre udvikling i landdistrikterne, hvilket vi har vist ved at føre en aktiv landdistriktspolitik. Så Venstre har en markant andel i dette projekt.

Jørgen Ravn spørger, om man kan regne med, at Venstre ønsker at holde skatten i ro. Her er svaret JA!!!! Ser man Venstres valgprogram, så er det tydeligt, at Venstres mål er at holde skatte i ro. Det har også været realiteten gennem de sidste 7 år.

Venstre har tidligere stemt for skattestigninger, fordi vi ikke havde anden udvej. Havde vi ikke stemt for to mindre skattestigninger, ville dette have skåret kraftigt i den basale drift og påvirket velfærdsområderne markant. Derfor var det også sund fornuft, selv om det ikke er Venstre politik. Jeg kan da nævne, at Jammerbugt Kommune har den fjerde laveste skat i Nordjylland.

Som Jørgen Ravn selv skiver, handler politik om prioriteringer. I Venstre er vi til langsigtede stabile løsninger, der gerne bygger på brede flertal - og alle kan være med - også selv om deres udgangspunkt er anderledes end Venstres. I Venstre er vi klar til at arbejde sammen med alle andre partier og lister, men de aftaler vi laver indadtil skal også holde udadtil.

Så kære Jørgen Ravn: Venstre vil også i fremtiden udvikle Jammerbugt Kommune med både den borgernære velfærd og de fysiske rammer. Det vil vi gøre med en sikker hånd på det økonomiske rat. Derfor tør jeg sige, at med Venstre, kender borgerne kursen – DEN SIKRE KURS.