Venstre ønsker forsat fire administrationsbygninger.

6. november 2019

Det er altid med stor interesse, at vi som kommunalbestyrelsesmedlemmer læser borgernes forslag til økonomiske gevinster ved at gøre ting anderledes i den kommunale administration. Politisk bør vi altid være opmærksomme på mulige optimeringer af den offentlige administration og service.  Jørgen Ravn Christensen skriver i en tidligere udgave af Nordjyske, at Kommunalbestyrelsen bør sammenlægge de fire nuværende rådhuse til et Rådhus og dermed opnå en besparelse på 10 mio. kroner årligt. Disse penge ønsker Jørgen Ravn at bruge til velfærd.

I Venstre er vi optaget af at sikre en så ordentlig og god velfærd for borgerne, som vi kan financierer inden for det økonomisk råderum, som Jammerbugt Kommune har. Samtidig er vi optaget af, at Jammerbugt Kommune er en så decentral kommune som overhoved muligt - inden for skole, børnepasning, borger service mv., men også når det gælder arbejdspladser. At administrationen løses fra fire matrikler, gør at arbejdspladser bliver fordelt i kommunen. Det har stor betydning for både handelslivet og bosætning, at der er arbejdspladser i en by. Det har vore hovedbyer stort behov for.

 Derfor ønsker Venstre at fastholde den model, vi kender i dag - med fire administrationsbygninger.

Jørgen Ravn Christensen oplyser, at der kan spares 10 mio. kroner årligt. Her må jeg henvise til, at Kommunalbestyrelsen gentagende gange har lavet løsninger, der optimerer administrationen. Jeg kan samtidig henvise til budget 2020, hvor administrationen skal optimeres med 11 mio. kroner - penge der spares i 2020 men også i årene fremover. Endelig skal det bemærkes, at Jammerbugt Kommunes administrationsudgifter er blandt de laveste i Danmark.

Ser vi på bygningsmassen, forholder det sig således, at et samlet rådhus vil koste ca. 220 millioner at bygge. Sælger vi de gamle rådhuse, vil et nyt rådhus netto koste i niveauet 200 millioner.  Med en besparelse på 10 mio. kroner årligt, vil det tage 20 år at frigøre de 10 mio. til velfærd. Hvis vi skal bruge 200 millioner på bygninger, vil Venstre prioriterer, at bygningsmassen forberedes, hvor det giver mening for borgerne og brugerne - skoler, plejecentre, børnehaver og haller mv.