Vi er 38.670 indbyggere

8. august 2017

Fra tid til anden skrives der debatindlæg om hvor mange vi er- hvor vi kommer fra og om udviklingen. I denne byrådsperiode er vi blevet flere indbyggere. De seneste 4 kvartaler har der været en forbedring af fødselstallet, men der er samlet set fortsat lidt flere dødsfald end fødsler – så det er den positive nettotilflytning der er årsag til den positive befolkningstilvækst. Andelen af borgere med andet statsborgerskab end dansk har, som i det øvrige land været stigende de senere år. I dag har 5 % af borgerne i Jammerbugt Kommune et andet statsborgerskab end dansk – på landsplan er det 12,9 %. Befolkningstilvæksten – erhvervslivets evne til at skaffe flere arbejdspladser – herunder turismens stadige øgning af overnatningstallene og lokalsamfundenes engagement er afgørende for Jammerbugtens fremtid.