Yderligere decentralisering og digital borgerservice via IT i Jammerbugt Kommune

1. november 2017

Regeringens tvangsdigitalisering er trådt i kraft og alle borgere skal nu kunne modtage elektronisk post uanset, om de har en PC og adgang til nettet eller ej.

Det betyder, at alle ældre borgere eller svage borgere it mæssigt, som ikke har kompetencer til at anvende den stigende digitalisering er ”lost”. Der er fortsat borgere, der ikke allerede har en PC, og ikke er på nettet, som NU skal have en PC og skal på nettet.

DERFOR vil jeg arbejde for, at der oprettes yderligere brugervenlige IT-hjemmehjælpere i kommunen, hvor ældre borgere og svage it borgere, der IKKE har IT i hjemmet eller ikke er dus med nettet, kan tilmelde sig. 

IT hjemmehjælperen skal, når tilmeldte borger besøges, selv have IT udstyr med ud til borgeren, så det er muligt at gå på nettet, printe vedkommendes elektroniske post fra stat, kommune eller pengeinstitutter m.v. Det er derfor vigtigt, at der NU bliver markant bedre mobil- og bredbåndsdækning også i kommunens yderområder og de mange ”sorte” pletter som f.eks i Tingskoven og andre steder løses.