Sundhedsreformen er godt - ikke mindst for os nordjyder.

24. januar 2019

Sundhedsreform lyder egentligt forkert i mine øre. Jeg vil hellere kalde den en naturlig udviklingsplan for et godt sundhedsvæsen der kan gøres endnu bedre. Det et godt udspil til forhandling i folketinget og jeg håber at der kan skabes et bredt flertal omkring det. Det vil være godt for de mennesker der har brug for sundhedsvæsenet i dag og ikke mindst for os der får brug for det i fremtiden. Planen skaber større nærhed i den faglige behandling af patienterne. Færre mennesker kommer i klemme, imellem sygehusene, de praktiserende læger og kommunerne, fordi vi får et mere sammenhængende behandlingsforløb for den enkelte patient.

Det der ikke er svært skal været nært. Derfor skal flere sundhedsfaglige opgaver varetages tættere på os borgere end de gør i dag.

Vi er flere der bliver ældre og flere får brug for sundhedsvæsenet i fremtiden. Derfor skal det være tættere på os. Det kommer det både i kraft af de flere nye sundhedshuse, flere praktiserende læger og større muligheder for at flere opgaver løses af kommunale sundhedsmedarbejdere. Der følger også penge med reformen så det også bliver muligt at løse opgaverne der hvor de placeres. Det giver nærhed, tryghed og vil sikre et højt kvalitetsniveau i behandlingen.

Det nære sundhedsvæsen vil være under demokratisk kontrol og forankring med deltagelse af folkevalgte politikere fra Byrådene i de enkelte Sundhedsfællesskabers bestyrelser. Det samme vil være tilfældet for de dele ad sundhedsvæsenet der skal organiseres under staten.

Jeg hilser derfor sundhedsreformen/udviklingsplanen velkommen. Den vil skabe, nærhed, tryghed, øget kvalitet og ikke mindst udligne de forskelle der er på den behandling vi får i dag i de enkelte regioner.

Der må ikke være forskel på hvilken behandling du får om du bor i Hovedstaden eller i Nordjylland.

I Danmark skal vi alle have den bedst mulige behandling uanset bopæl.